Close

Checklist nastavení a dat v Universal Analytics

6. 7. 2020

Tento checklist ti poslouží pro důkladnou kontrolu, zda jsou Google Analytics správně nastavené a zda data v nich zachycená jsou v pořádku.

Checklist řeší GA ve verzi Universal Analytics (GA3). Pokud potřebuješ zkontrolovat novější GA4, podívej se na tento nový checklist Google Analytics 4.

Pokud by na tebe byl checklist moc složitý, ozvi se mi. Kontrolu s jeho pomocí nabízím jako službu.V ní tvé Analytics zkontroluji a co půjde rovnou opravím. U zbylých problémů poradím, jak s nimi naložit.

V checklistu popisuji, co kontrolovat a jak. Nerozebírám už ale do podrobna, jaký je žádaný stav či co v případě problému udělat. To se totiž liší web od webu, byznys od byznysu.

Proto pokud se v některém kroku checklistu zasekneš, neváhej se na mne obrátit. Rád ti formou konzultace pomohu.

Vypracování checklistu nabízím i jako službu. Její popis a cenu najdeš na webu rajtmajer.cz, v sekci Služby.

A teď už k samotnému checklistu. Níže najdeš jednotlivé body více rozepsané.

Obsah checklistu Google Analytics

 1. Technické nastavení měření
  1. Návštěva se propíše do přehledu v reálném čase
  2. Měřící kód / kód GTM je umístěn správně
  3. Hity odcházejí v pořádku
  4. Měření je na všech stránkách webu
 2. Kontrola dat
  1. Google Signals jsou aktivované a sbírají data
  2. Vývoj návštěvnosti z jednotlivých kanálů je beze skoků
  3. Kanál (Other) je téměř nulový
  4. Zdroj / médium jsou správně označené
  5. Sociální sítě mají sloučené subdomény
  6. Mezi zdroji nejsou platební brány
 3. Kontrola dat – chování
  1. V URL nejsou chybné parametry
  2. V URL není fbclid a gci parametr a osobní údaje
  3. V názvech hostitele nejsou cizí weby
  4. Míra okamžitého opuštění je rozumná
  5. Nedošlo ke skoku v míře okamžitého opuštění
  6. Interní vyhledávání obsahuje výrazy
  7. Události jsou vhodně zatřízené
  8. Přehled 404 je v pořádku
 4. Kontrola dat – konverze
  1. Všechny cíle mají splnění
  2. Tok k cíli se plní
 5. Kontrola dat – eshop
  1. Transakce se sbírají
  2. Počet objednávek = počet transakcí
  3. Tržby jsou bez DPH
  4. Neobjevují se abnormální tržby u transakcí
  5. Tržby u transakce = tržby produktů
  6. Slevové kódy jsou měřeny a snižují tržby
  7. Vracené částky se rovnají tržbám
  8. Neobjevují se duplicitní transakce
 6. Nastavení služby
  1. Výchozí adresu URL je nastavena
  2. Manuální značení UTM je povoleno
  3. Počet hitů nepřekračuje limity
  4. Existuje propojení se službou Search Console
  5. Nastavení relace je standardní
  6. Seznam vyloučených odkazujících zdrojů je vyplněn vhodně
  7. Propojení s Google Ads je nakonfigurováno a data se přenášejí
 7. Nastavení výběru dat
  1. Výběry dat jsou vhodně pojmenovány
  2. Adresa URL je nastavena
  3. Země, časové pásmo a měna jsou vybrány
  4. Vhodné parametry jsou vyloučeny
  5. Filtrace robotů je aktivovaná
  6. Vyhledávání na webu je nakonfigurované
  7. Cíle jsou správně nakonfigurovány
  8. Filtry jsou vhodné a správně nastavené
 8. Záchranný profil
  1. Záchranný profil existuje
  2. Má nastavené cíle
  3. Nejsou v něm aplikovány žádné filtry
  4. Elektronický obchod je aktivován, pokud jde o eshop
  5. Je nakonfigurováno interní vyhledávání
 9. Závěr

Technické nastavení měření

Návštěva se propíše do přehledu v reálném čase

Zadej na měřeném webu unikátní stránku, třeba /test a podívej se do přehledů v reálném čase, zda v nich tuto stránku vidíš. Tím ověříš, že se web měří. A že se měří do Google Analytics, které kontroluješ.

V případě, že má web vysokou návštěvnost a v přehledu se nevidíš, přejdi na přehled Obsah pod V reálném čase a do vyhledávacího pole nad tabulkou zadej URL, kterou zkoušíš.

Test přehledu v reálném čase
Test přehledu v reálném čase

Měřící kód / kód GTM je umístěn správně

Ve zdrojovém kódu ověř správné umístění měřícího kódu Analytics, případně Google Tag Manageru.

Hity odcházejí v pořádku

V konzoli prohlížeče či prostřednictvím doplňku (např. WASP.inspector) zkontroluj podobu odcházejících hitů.

Měření je na všech stránkách webu

Ověř, že je měřený celý web.

Nezapomeň na stránku s chybou 404 či na subdomény.

Kontrola dat

Google Signals jsou aktivované a sbírají data

V Publikum -> Různá zařízení ověř, že jsou aktivované přehledy pro Různá zařízení, tzv. Google Signals.

Vývoj návštěvnosti z jednotlivých kanálů je beze skoků

V přehledu Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Kanály prolétni, zda nemá některý z kanálů abnormální statistiky.

Jako období vyber posledních 12 celých měsíců. Zobraz si vývoj návštěvnosti z kanálů do grafu a hledej skokové změny.

Kanál (Other) je téměř nulový

Pokud je nějaká návštěvnost v kanálu (Other), podívej se, z jakého zdroje je. Správně by totiž v kanálu (Other) nemělo být téměř nic.

Zdroj / médium jsou správně označené

Akvizice -> Veškerá návštěvnost -> Zdroj / médium projdi významné zdroje dle počtu návštěv.

Hledej chyby ve značení jako chybějící médium cpc u reklam, špatné označení emailů, (not set) hodnoty atp.

Sociální sítě mají sloučené subdomény

Vyfiltruj si facebook|instagram|twitter|messenger a pokud se u sociální sítí objevují subdomény, nasaď filtr na jejich sloučení.

Mezi zdroji nejsou platební brány

Následně seřaď tabulku dle počtu transakcí / cílů a hledej mezi zdroji platební brány, které eshop podporuje.

Případně použij tento návod pro vyloučení platebních bran.

Kontrola dat – chování

V URL nejsou chybné parametry

Chování → Obsah webu → Všechny stránky vyfiltruj stránky, které obsahují ? nebo #.

Mezi nimi hledej, zda nejsou v URL chybné parametry. Typicky se tam objevují parametry filtrace či stránkování.

V URL není fbclid a gci parametr a osobní údaje

Do filtru u předchozí tabulky vlož:
@|fbclid|gci|name|jmeno|adresa|adress|pass

Pokud se ti zobrazí nějaké záznamy v tabulce. Projdi je. Možná jsi narazil na problém s parametrem fbclid od Facebooku či gci parametrem od Glami. Nebo se ti do Analytics sbírají osobní údaje, což je zakázané a může to vést až k zablokování celého účtu. 

V názvech hostitele nejsou cizí weby

Primární dimenzi předchozího přehledu přepni na Název hostitele (Hostname).

Ověř, že tam propadává pouze měřený web, případně jeho chtěné subdomény. A když ne, zkoriguj to filtrem pouze na vlastní doménu.

Podívej se i do Záchranného výběru dat, zda i tam nejsou podivné cizí weby.

Míra okamžitého opuštění je rozumná

V Chování -> Obsah webu -> Vstupní stránky seřaď stránky dle míry okamžitého opuštění a změň typ řazení na vážené. Pokud mají některé stránky s vyšším počtem návštěv mimořídně nízkou (pod 10 %) či mimořádně vysokou (přes 90 %)  míru okamžitého opuštění, může být v měření problém.

Ideální je nastavit i vlastní upozornění, které tě na neobvyklou míru okamžitého opuštění v budoucnu samo upozorní.

Nedošlo ke skoku v míře okamžitého opuštění

Zobraz si míru okamžitého opuštění za poslední rok do grafu a hledej, zda nedošlo k náhlým skokům.

Interní vyhledávání obsahuje výrazy

Pokud je na webu vyhledávací pole, podívej se do Chování -> Vyhledávání na webu -> Přehled, zda se tam sbírají správné vyhledávací dotazy.

Události jsou vhodně zatřízené

Podívej se na zachytávané události. Jsou všechny jejich názvy srozumitelné? Je vhodně navržená struktura kategorie > akce > štítek události?

Přehled 404 je v pořádku

Vytvoř vlastní přehled ze šablony pro chyby 404. Uprav v něm název chybové stránky. Jak ho zjistíš je popsáno v článku o nastavení vlastního upozornění na chyby 404.

Hledej vysoký počet 404 a zjišťuj, z jakého jsou zdroje.

Kontrola dat – konverze

Všechny cíle mají splnění

Konverze -> Cíle -> Přehled kontroluj, zda dochází ke splnění u každého z cílů.

Jednotlivé cíle si zobraz do grafu, zda k jejich splnění docházelo v průběhu celého období.

Tok k cíli se plní

Pokud jsou u cílů nastaveny kroky k cíli (typicky u objednávky), podívej se do Konverze -> Cíle -> Tok k cíli, zda se data sbírají.

Udělaj tak pro všechny cíle.

Kontrola dat – eshop

Transakce se sbírají

Eshop bez měření transakcí zbytečně přichází o zajímavá čísla. Zkontroluj, zda je měření elektronického obchodu aktivované a zda se transakce sbírají.

Počet objednávek = počet transakcí

Srovnej, kolikrát nastal cíl Objednávka s počtem transakcí. Jejich počet by měl +- sedět.

Tržby jsou bez DPH

V Konverze -> Elektronický obchod -> Transakce (nebo Výkon prodeje) zjisti, zda tržby u transakce jsou bez DPH.

Neobjevují se abnormální tržby u transakcí

Seřaď si transakce podle tržeb a hledej abnormálně vysoké a nízké tržby. Nízké tržby v desítkách korun mohou značit objednávky v Eurech, které se ale chybně propisují v korunách.

Tržby u transakce = tržby produktů

Rozklikni si konkrétní transakci a porovnej, zda tržby u transakce se rovnají součtu tržeb u jednotlivých produktů.

Slevové kódy jsou měřeny a snižují tržby

Pokud eshop nabízí slevové kupóny, podívej se v Analytics, zda je jejich použití měřeno.

A pokud ano, tak zda aplikace kupónu sníží tržby u transakce resp. i u produktu.

Vracené částky se rovnají tržbám

Pokud jsou implementovány vracené částky (refund), mrkni, že jejich hodnota je stejná jako tržby původní transakce.

Neobjevují se duplicitní transakce

Vytvoř vlastní přehled ze šablony pro duplicitní transakce. Pokud je ve sloupci transakce vyšší číslo než 1, měl bys duplicitní transakce opravit.

Nastavení služby

Přejdi do Správce a na úrovni celé služby se podívej do Nastavení služby. Tam zkontroluj následující.

Výchozí adresu URL je nastavena

Výchozí adresu URL je nastavena a to včetně protokolu.

Manuální značení UTM je povoleno

Povol manuální značkování UTM parametry.

Počet hitů nepřekračuje limity

Podívej se na počet požadavků na službu. Pokud se blížíš za 30 dní k 10 miliónům požadavků, brzy narazíš na limity Google Analytics.

Využij případně Data Studio přehled zmíněný v článku o kontrole limitů od Mehdi Oudjida.

Existuje propojení se službou Search Console

Nastav propojení se službou Search Console.

Nastavení relace je standardní

V Údaje o měření -> Nastavení relace ověř, že je nastavena defaultní hodnota vypršení relace 30 minut a limit kampaně 6 měsíců.

Seznam vyloučených odkazujících zdrojů je vyplněn vhodně

Projdi seznam v Údaje o měření -> Seznam vyloučených odkazujících zdrojů. Měla by tam být doména měřeného webu a případně platební brány.

Pokud nevíš, k čemu to je, pročti si článek vysvětlující funkci Seznamu vyloučených odkazujících zdrojů.

Propojení s Google Ads je nakonfigurováno

Pokud jsou na měřený web vedeny reklamy z Googlu, mrkni na propojení Google Analytics s Google Ads a ověř, že v Akvizice -> Google Ads -> Kampaně vidíš údaje o proklicích a nákladech.

Propojení a přenos dat by měl probíhat do všech relevantních výběrů dat, včetně záchranného.

Nastavení výběru dat

Výběry dat jsou vhodně pojmenovány

Zkontroluj názvy výběrů dat. Jak je ideálně pojmenovávat se dočteš v článku o struktuře účtu Google Analytics.

Adresa URL je nastavena

Prolétni v nastavení výběru dat konfiguraci adresy URL.

Země, časové pásmo a měna jsou vybrány

Mrkni na volbu časového pásma webových stránek, země a měny.

Vhodné parametry jsou vyloučeny

Ověř vyloučení správných parametrů. Minimálně fbclid by mezi nimi neměl chybět.

Filtrace robotů je aktivovaná

Zaškrtni filtrování robotů.

Vyhledávání na webu je nakonfigurované

Pokud je na webu vyhledávací pole, vyplň jeho parametr.

Cíle jsou správně nakonfigurovány

U cílů se podívej, na jaké podmínky se spouštějí. Případně ověř, že se skutečně při splnění podmínek spustí.

Filtry jsou vhodné a správně nastavené

Zkontroluj filtry. Případně nastav vhodné z tohoto seznamu filtrů pro Google Analytics.

Záchranný výběr dat

Záchranný výběr dat existuje

U záchranného výběru dat zkontroluj hlavně to, zda vůbec existuje.

Má nastavené cíle

Jsou v něm nastaveny cíle.

Nejsou v něm aplikovány žádné filtry

Záchranný výběr dat nemá aplikovány žádné filtry. Pak by totiž postrádal svůj význam.

Elektronický obchod je aktivován

Je aktivován elektronický obchod, pokud jde o eshop.

Je nakonfigurováno interní vyhledávání

Parametr pro interní vyhledávání je nastavený a vyhledávací dotazy se sbírají.

Závěr

Jsi u konce. Gratuluji.

Nyní máš jistotu, že Google Analytics jsou nastavené správně a že nasbíraná data jsou nejčistší možná.

Pokud ti v checklistu přijde něco nejasného či máš nápad na jeho vylepšení, dej mi vědět.

Pokud by na tebe byl checklist moc složitý, ozvi se mi. Kontrolu s jeho pomocí nabízím jako službu.V ní tvé Analytics zkontroluji a co půjde rovnou opravím. U zbylých problémů poradím, jak s nimi naložit.Mohlo by tě zajímat

Nebo se pro inspiraci podívej do rozcestníku článků.