Close

Jak pracovat s filtry v Google Analytics

1. 8. 2020

Filtry slouží v Google Analytics k úpravě zachycených dat. Díky tomu můžeš měnit a opravovat nasbírané údaje.

Můžeš s nimi například vyloučit návštěvnost od lidí z vlastní firmy, zahrnout pouze data pro specifickou složku nebo opravovat chybné parametry v URL či kampaňové proměnné.

  1. Jak filtry fungují
  2. Vliv pořadí filtrů
  3. Postup přidávání filtrů
  4. Doporučené filtry

Jak filtry fungují

Technicky se filtry aplikují na každý hit. Proto nejde vytvořit filtr na dimenze spojené s návštěvou nebo uživatelem. Návštěvy delší než 2 minuty s jejich pomocí neodfiltruješ.

Filtry se aplikují až od okamžiku, kdy je vytvoříš. Historická data s nimi neupravíš.

Jeden filtr můžeš použít u více výběrů dat v rámci jednoho účtu. Když ale pak filtr v jednom výběru dat upravíš, změní se jeho podoba i pro všechny ostatní výběry.

POZOR: Protože data v Google Analytics nejdou zpětně měnit, mohou filtry napáchat mnoho škod. Pokud si 100 % nevěříš, radši se do nich nepouštěj. A vždy si vytvoř Záchranný výběr dat.

Vliv pořadí filtrů

Analytics prosévají data skrze filtry postupně. Výsledek tak záleží i na pořadí filtrů a výstup z prvního filtru je použit jako vstup u filtru následujícího.

Z toho důvodu jako první aplikuj vylučující filtry a filtry, které oříznou největší množství dat.

Pořadí filtrů se dá na úrovni výběru dat upravit.

Tlačítko přiřadit pořadí filtrů v GA
Tlačítko pro úpravu pořadí filtrů v Google Analytics

Postup přidávání filtrů

Když přidáváš nové filtry, doporučuji dodržet tento postup.

  1. Ve Spráci Google Analytics jdi do filtrů na úrovni účtu. Zde zkontroluj, zda zamýšlený filtr již neexistuje.
  2. Nastav filtr dle návodu.
  3. Přiřaď ho všem vhodným výběrům dat (ne záchrannému!).
  4. Vlož do Analytics poznámku o nastavení filtru.
  5. Po pár dnech data zkontroluj.

Doporučené filtry pro Google Analytics

Každý Google Analytics účet by měl mít definované tyto filtry.

Dále doporučuji případě potřeby nastavit i následující filtry.

Trápíš se s filtry?

Pokud máš s filtry v Google Analytics nějaký problém, neváhej se mi ozvat. Rád poradím.