Close

Filtry v Google Analytics

Filtry slouží v Google Analytics k úpravě zobrazovaných statistik. Díky tomu můžeš měnit a opravovat zobrazovaná data.

Můžeš s nimi například vyloučit návštěvnost od lidí z vlastní firmy, zahrnout pouze data pro specifickou složku nebo opravovat chybné parametry v URL nebo kampaňové proměnné.

  1. Hodí se o filtrech vědět
  2. Záleží na pořadí filtrů
  3. Postup přidávání filtrů
  4. Doporučené filtry

Hodí se o filtrech vědět

Technicky se filtry aplikují na každý hit. Proto nejde vytvořit filtr na dimenze spojené s návštěvou nebo uživatelem. Návštěvy delší než 2 minuty s jejich pomocí neodfiltruješ.

Filtry se aplikují až od okamžiku, kdy je vytvoříš. Historická data s nimi neupravíš.

Jeden filtr můžeš použít u více výběrů dat v rámci jednoho účtu. Když ale pak filtr v jednom výběru dat upravíš, změní se jeho podoba i pro všechny ostatní výběry.

POZOR: Protože data v Google Analytics nejdou zpětně měnit, mohou filtry napáchat mnoho škod. Pokud si 100% nevěříš, radši se do nich nepouštěj.

Záleží na pořadí filtrů

Analytics prosévají data skrze filtry postupně. Výsledek tak záleží i na pořadí filtrů a výstup z prvního filtru je použit jako vstup u filtru následujícího.

Z toho důvodu jako první aplikuj vylučující filtry a filtry, které oříznou největší množství dat.

Pořadí filtrů se dá na úrovni výběru dat upravit.

Tlačítko přiřadit pořadí filtrů v GA
Tlačítko přiřadit pořadí filtrů v GA

Postup přidávání filtrů

Když přidáváš nové filtry, doporučuji dodržet tento postup.

  1. Ve Spráci GA jdi do filtrů na úrovni účtu. Zde zkontroluj, zda zamýšlený filtr již neexistuje.
  2. Nastav filtr dle návodu.
  3. Přiřaď ho všem vhodným výběrům dat (ne záchrannému!).
  4. Vlož do GA poznámku o nastavení filtru.
  5. Po pár dnech data zkontroluj.

Doporučené filtry pro Google Analytics

Každý Google Analytics účet by měl mít definované tyto filtry.

Dále je vhodné v případě potřeby nastavit i následující filtry.