Close

Filtr pro získání kategorie produktu z Heureky

26. 1. 2022

Pokud ti na web směřuje návštěvnost z Heureky, uvidíš v přehledu Zdroj / médium v Universal Analytics většinou celou řadu Heurék.

Heuréka v přehledu Zdroj / médium
Heuréka v přehledu Zdroj / médium

Abys v takovém případě mohl jednoduše vyhodnotit výkon Heureky jako celku, je potřeba si tabulku Zdroj / médium filtrovat.

Avšak díky filtrům v nastavení Google Analytics si můžeš všechny tyto řádky nechat slít do jednoho. Navíc ani nepřijdeš o informaci, z jaké kategorie na Heuréce návštěvník přišel. Tu budeš mít v dimenzi Kampaň a do dimenze Obsah reklamy se uloží konkrétní URL z Heureky.

Heuréka jako jen jeden řádek v přehledu Zdroj / médium

Celkem k tomu budeš potřebovat nastavit tři filtry, které

  1. subdoménu Heureky uloží do Kampaně,
  2. trasu kampaně uloží do Obsah kampaně
  3. a zdroj sjednotí na heureka.cz

1. filtr: Heuréka 1 – subdoména do kampaně

Založ první filtr a nastav ho takto:

Název:
Heuréka 1 – subdoména do kampaně

Typ:
Vlastní filtr – Pokročilý filtr

V Pole A → Výpis A:
Zdroj kampaně = ^(.+).(heureka.(cz|sk))$

V Pole B → Výpis B:
nech prázdné

Výstup do → konstruktoru:
Název kampaně = $A1

Filtr Heuréka 1 – subdoména do kampaně

2. filtr: Heuréka 2 – trasa do obsahu kampaně

Vytvoř druhý filtr dle:

Název:
Heuréka 2 – trasa do obsahu kampaně

Typ:
Vlastní filtr – Pokročilý filtr

V Pole A → Výpis A:
Zdroj kampaně = ^(.+).(heureka.(cz|sk))$

V Pole B → Výpis B:
Odkazující trasa kampaně = (.*)

Výstup do → konstruktoru:
Obsah kampaně = $B1

zaškrtni Pole B je povinné

Filtr Heuréka 2 – trasa do obsahu kampaně

Filtr Heuréka 2 – trasa do obsahu kampaně

3. filtr: Heuréka 3 – sjednocení zdroje

Třetí filtr nakonfiguruj jako:

Název:
Heuréka 3 – sjednocení zdroje

Typ:
Vlastní filtr – Pokročilý filtr

V Pole A → Výpis A:
Zdroj kampaně =  ^.+.(heureka.(cz|sk))$

V Pole B → Výpis B:
nech prázdné

Výstup do → konstruktoru:
Zdroj kampaně = $A1

Filtr Heuréka 3 – sjednocení zdroje
Filtr Heuréka 3 – sjednocení zdroje

Pořadí filtrů

Velmi důležité je zachovat zmíněné pořadí filtrů. Proto jsou i v jejich názvech číslice.

Analytics totiž aplikují filtry v nastaveném pořadí a pokud bys je zpřeházel, nebyly v jednotlivých krocích dostupné potřebné údaje.

Pořadí filtrů na Heuréku
Pořadí filtrů na Heuréku

Pokud používáš i filtr na změnu média u Heureky a zboží.cz na product, tak tyto tři filtry musíš zařadit ještě před ním.

Do Google Analytics přidej poznámku např. nasazen filtr na získání kategorie produktu do kampaně u Heureky.

A za nějakou dobu ověř, že ti filtr nedělá v datech neplechu.

Filtr pro GA4

Obdobný filtr pro GA4 bohužel neexistuje. Google Analytics 4 neumějí tímto způsobem modifikovat přijímaná data. Ovšem podobného výsledku se dá dosáhnout při vizualizaci dat například v Looker Studiu.