Close

Co jsou dimenze a metriky

7. 2. 2020

Ještě než se zahloubáš do prvních reportů, je potřeba pochopit rozdíl mezi dimenzí a metrikou v Google Analytics.

Zda jde o metriku nebo dimenzi poznáš velmi jednoduše. Dimenze říkají kdo, kdy, kde, co a metriky doplňují kolik.

  1. Co jsou dimenze
  2. Co jsou metriky
  3. Vlastní metriky a dimenze
  4. Rozsah dimenzí a metrik

Co jsou dimenze

Dimenze je to, přes co v tabulkách rozpadáváš statistiky.

V Google Analytics dimenze poznáš tak, že jsou obarveny zeleně a také že tvoří první sloupec tabulky. Nebo i sloupce dva, když použiješ sekundární dimenzi.

Přidání sekundární dimenze Vstupní stránka
Přidání sekundární dimenze Vstupní stránka

Primární dimenzi můžeš v přehledech Analytics rovnou měnit. Vlastně značná část přehledů v Analytics je stejná, jen se u nich mění primární dimenze a zobrazené metriky.

Změna primární dimenze
Změna primární dimenze

Co jsou metriky

Jednoduchou pomůckou pro poznání metriky je, že jí jde sečíst, zprůměrovat. Prostě s ní udělat matematické operace. Například když máš u dimenze Město hodnoty Praha, Brno, Plzeň, tak to sečteš těžko. Ale metriku průměrná míra okamžitého opuštění již pro tato města vypočteš.

Města a míra okamžitého opuštění
Města a míra okamžitého opuštění

V Google Analytics poznáš metriky tak, že jsou modré.

Metriky jsou v Analytics modré
Metriky jsou v Analytics modré

Vlastní metriky a dimenze

V Analytics jde dokonce nadefinovat si vlastní metriky a dimenze.

Vlastní dimenze ve Správci
Vlastní dimenze ve Správci

Například si vytvoříš vlastní dimenzi Page Type a přes GTM si do ní posíláš typ stránky.

Vlastní dimenzi pak využiješ jako sekundární dimenzi ve standardních přehledech, primární ve vlastních přehledech či jako segment.

Jen si dej pozor na určení správného rozsahu (scope) dimenze.

Vytvoření vlastní dimenze Page Type
Vytvoření vlastní dimenze Page Type

I metriku si můžeš vytvořit svojí.

Přidání vlastní metriky
Přidání vlastní metriky

Rozsah dimenzí a metrik

Rozsah dimenze neboli její scope určuje, na jaké úrovni se bude aplikovat. Máš celkem čtyři možnosti:

  • požadavek na server (hit),
  • relace (návštěva),
  • uživatel,
  • produkt.
Volba rozsahu při definici vlastní dimenze
Volba rozsahu při definici vlastní dimenze

Volba rozsahu dimenze je velmi důležitá, protože jinak se nasbíraná data nebudou ukládat správně.

Podobně rozsah funguje i u metrik, kde vlastní metriky se mohou vázat buď k hitu nebo k produktu.