Close

Co znamenají kanály návštěvnosti v Google Analytics

17. 9. 2023

Kanály návštěvnosti v Google Analytics 4 sdružují jednotlivé zdroje návštěvnosti do větších celků.

Slouží tak k souhrnému pohledu na složení celkové návštěvnosti webu.

Přehled kanálů návštěvnosti

Co obsahuje výchozí skupina kanálů návštěvnosti

Základních kanálů návštěvnosti v Google Analytics 4 je celkem 18. Z nich ty nejčastější jsou:

Někdy se taky označují jako Default Channel Grouping. Více o nich a pravidlech, která používají, se dočteš v nápovědě Googlu.

Pokud v přehledu Akvizice -> Akvizice návštěvnosti některý z kanálů nevidíš, tak to jen znamená, že ve zvoleném období z něj žádná návštěva něpřišla.

A co jednotlivé kanály znamenají?

Organic Search

Návštěvnost z vyhledávačů. V našich podmínkách se sem nejčastěji řadí neplacená návštěvnost z vyhledávání na Googlu a Seznamu.

Do kanálu Organic Search se zařadí vše, co má ve dimenzi médium organic.

Placené reklamy ve vyhledávání na Googlu, Seznamu, Bingu ale i jinde. Musí být ale označeny UTM parametry s médiem cpc, ppc, retargeting či paid nebo musí být zapnuté automatické značkování.

Cross-network

Jde o návštěvy z Google Ads reklamy a z kampaně, která se zobrazuje napříč jednotlivými reklamními sítěmi Googlu. Jde např. o Performance Max kampaň.

Direct

Přímá návštěvnost zadáním URL adresy nebo kliknutím na neoznačený odkaz.

Technicky jde o návštěvy, u kterých Google Analytics nepoznají, odkud pocházejí. Což nastane i například při prokliku z e-mailového klienta na počítači, pokud není odkaz označen UTM parametry.

Ne všechny přímé návštěvy ale uvidíš jako přímé. V některých případech přiřadí Analytics přímé návštěvě ten zdroj, ze kterého uživatel přišel naposledy. Podrobnosti se dozvíš v článku o campaign timeoutu.

Referral

Kanál Referral zahrnuje příchody na web prostřednictvím neplacených odkazů z jiných webů. Pokud například v tomto článku uvedu odkaz na web rajtmajer.cz, tak pokud se skrze tento odkaz prokliknu, spadne má návštěva v Analytics webu rajtmajer.cz do kanálu Referral.

Pokud bych chtěl i v GA tohoto webu nazakladedat.cz vidět, že k prokliku došlo, musím měřit odchozí kliknutí.

Email

Návštěvy označené UTM parametry se zdrojem nebo médiem email, e-mail, e_mail či e mail.

Pozor, neoznačené návštěvy z odkazů posílaných e-maily se sem neřadí. Ty se propíší buď do kanálu Direct nebo do Referral jako návštěva ze zdroje například mail.google.com, email.seznam.cz atd.

Organic Social

Neplacené přístupy na web ze sociálních sítí jako Facebook, Pinterest, Twitter atd. zapíší Google Analytics automaticky do kanálu Organic Social.

Spadnou sem i návštěvy označené UTM parametry s médiem social, social-network, social-media, sm, social network či social media.

Jde opět o návštěvy ze sociálních sítí, tentokrát ale o placené. To GA4 poznají podle zdroje návštěvy ze sociálních sítí a zároveň média cpc, ppc, retargeting nebo paid.

Organic Video

Pokud návštěvník na web přijde z video portálů jako je TikTok, YouTube, Vimeo či je médium návštěvy video, ukáže se v kanálu Organic Video.

V případě, že návštěvník přichází přes placený odkaz z video portálů jako TikTok, Vimeo či YouTube.

Unassigned

V případě, že Google Analytics nedokáží zařadit návštěvu ani do jednoho z předchozích kanálů, skončí v kanálu Unassigned. Nejčastěji je to v důsledku modelování dat souvisejícího s cookieless měřením.

Vlastní skupiny kanálů

Výše zmíněné kanály jsou výchozími skupinami kanálů (Default Channel Groups).

V nastavení Google Analytics si můžeš vytvořit skupiny kanálů dle svých potřeb. Nebo si můžeš vytvořit kanály úplně nové.

Vlastní skupiny kanálů najdeš v Nastavení dat -> Skupiny kanálů.

Vlastní skupiny kanálů v Google Analytics 4

Tam si nadefinuješ jednotlivé kanály a podmínky, na základě kterých se do nich mají návštěvy rozřadit. Hodit se ti budou regulární výrazy.

Jen si dej pozor na záludnost, že zařazování probíhá shora a jakmile návštěva do některého kanálu zapadne, vyhodnocování dál již neběží. Pokud bys např. měl jako první definován kanál Email (médium se rovná email) a jako druhý kanál Newsletter (zdroj / médium se rovná newsletter / email), tak návštěva z newsletter / email se zařadí do kanálu Email, protože je výš.

Poté, co si seskupení kanálů nadefinuješ, jej najdeš v klasickém přehledu Akvizice -> Akvizice návštěvnosti.

Františkovy skupiny kanálů

Skupiny kanálů v Looker Studiu

Seskupovat kanály dle libosti lze i v Looker Studiu.

Ukázka vlastních kanálů v Data Studiu
Ukázka vlastních kanálů v Looker Studiu

Docílíš toho s pomocí vlastního pole a podmínky CASE.

Nastavení vlastních skupin kanálů v Looker Studiu

Jednoduše si na úrovni datové zdroje Google Analytics 4 vytvoř nové pole a vlož do něj tento kód.

Úrovně kanálů

Díky tomu, že skupin kanálů můžeš mít více, je snadné si nadefinovat jejich hierarchickou strukturu v jednotlivých úrovních (levelech). Např. mně se osvědčilo:

  • L1 – dle ceny (placené, neplacené)
  • L2 – výchozí kanály z Google Analytics nebo obdobné vlastní kanály (Neplacené vyhledávání, Facebook, Zbožáky, Google reklama…)
  • L3 – typy kampaní (brandové, retargeting, video prospekting…)
  • L4 – konkrétní kampaně (S_brand, DR_opusteny_kosik…)

V reportech jde díky tomu krásně drillovat, takže když vidím např. propad tržeb, podívám se, zda je to problém placených nebo neplacených kanálů, následně kterých kanálů, kterých typů kampaní a skončím na úrovni konkrétních kampaní.

Proč jsou skupiny kanálů důležité

Skupiny kanálů jsou důležitou součástí řízení online marketingu. Když jsou správně udělané, usnadňují orientaci v reportech a rozhodování na základě dat.

Přes skupiny kanálů segmentuješ jednotlivé metriky a tak hned vidíš, který kanál stojí za zlepšením nebo pádem čísel.

Správně vyřešené skupiny kanálů jsou předpokladem k tomu, abys mohl vůbec začít řešit atribuční modelování.

Jak kanály návštěvnosti použít

Ve většině případů stačí začít se základními skupinami kanálů z Google Analytics. Až když přestanou stačit, je na čase vytvořit si skupiny vlastní.

Pro pokročilejší práci s kanály pak doporučuji použít Looker Studio.

Pokud máš ke kanálům návštěvnosti nějaký dotaz, tak se mi ozvi. Případně je můžeme probrat v rámci mého školení na Google Analytics.