Close

Co je cookieless měření v GA4

7. 3. 2023

Od ledna 2022 je povinnost mít na webech cookies lištu a cookies pro analytické či marketingové účely tak smíme uložit až po aktivním souhlasu uživatele.

Jenže co když uživatel v liště souhlas neudělí nebo cookies lištu ignoruje? V tom případě nám zákon nezakazuje uživatele nadále měřit, jen nesmíme v jeho prohlížeči uložit žádné cookies (ani jiný identifikátor).

Ukázka cookies lišty. Je to obrázek, takže na tlačítka automaticky neklikej, stejně nezmizí

K čemu cookies v analytice slouží?

Cookies slouží v analytice k propojení jednotlivých událostí změřených na webu (zobrazení stránky, kliknutí na tlačítko, přidání do košíku, nákup…) do jedné návštěvy a jejich přiřazení k jednomu uživateli.

Pokud cookies nemáme, analytický nástroj pak nemá podle čeho poznat, že jednotlivé události patří jednomu uživateli a tvoří dohromady jednu návštěvu.

V případě nesouhlasu s cookies je jednou možností nic neměřit. Druhou možností je jednotlivé události změřit, ale nepoužít k tomu žádné cookies. Tomu se říká cookieless měření.

Jakou výhodu má cookieless měření do GA4?

Google Analytics 4 jsou jedním z nástrojů, který cookieless měření podporuje. Pokud jej správně nastavíš, budou i při nesouhlasu s cookies jednotlivé události měřit, pouze k tomu nepoužijí cookies. Takže je to v souladu se zákonem.

Nad těmito daty sesbíranými bez cookies pak Google provede modelování a pokusí se odhadnout, jak by asi vypadalo chování uživatelů, pokud by souhlas udělili.

V ideálním případě pak v rozhraní GA4 vidíme celková čísla, jako kdyby na webu žádná cookies lišta nebyla.

Jak cookiless měření v GA4 funguje?

Představ si to tak, že nám např. na web přijde 1 000 reálných lidí a v cookies liště nám dá souhlas 70 % z nich. Čili 700 uživatelů se měří klasicky s cookies a 300 uživatelů bez cookies.

Google pak vidí v GA4 dvě množiny dat. Jednu s cookies, kde má informace o návštěvách, zdrojích návštěv a tom, jak postupně uživatel procházel webem.

V druhé skupině dat bez cookies má jen nepropojené údaje o tom, kolikrát se zobrazila která stránka, kolik bylo jednotlivých událostí či třeba objednávek. Tyto události ale nejsou nijak propojené, takže není poznat z jakého zdroje přišla daná objednávka a které stránky daný uživatel na webu viděl.

Google spustí strojové učení na množině dat se souhlasem a nad ní natrénuje model toho, jak se běžně lidé na webu chovají. Tento model pak aplikuje na data bez cookies a tím domodeluje, jak by se asi chovali.

V rozhraní GA4 pak Google propojí tyto dvě množiny dat dohromady a ukáže nám celkové výsledky.

Bez cookieless měření by tak ve statistikách bylo jen 700 uživatelů. Díky modelování tam ale bude číslo okolo 1 000. Jak moc přesně se Google trefí záleží na množství nasbíraných dat. Čím více dat máme a čím vyšší je poměr souhlasů, tím lépe.

Jak poznám, že je na webu cookieless měření aktivní?

Aby modelování dat bez souhlasu fungovalo, tak je potřeba splnit dvě podmínky.

Zaprvé je potřeba mít cookiless měření na webu správně nastavené. Informace o tom, zda mají GA4 měřit s cookies nebo bez cookies jim předáš prostřednictvím Google Consent Mode. Ten laicky řečeno měřícímu kódu GA4 řekne, zda smí cookies použít či ne. O vše ostatní už se měřící kód postárá automaticky sám.

Zadruhé pak musí mít Google dostatek dat, aby bylo modelování statisticky spolehlivé.

Že je dat dostatek si můžeš ověřit v nastavení GA4. Jdi do Správce a v menu ve druhém sloupci klikni na Identita pro přehledy.

Identita pro přehledy

Když pak rozklikneš Smíšenou metodu, tak jedním z prvků, které tato metoda využívá je i modelování. A ta je buď aktivní, a nebo jako na následujícím obrázku nedostupná.

Informace o nedostupnosti modelování dat

Pokud je modelování aktivní, tak i přímo v reportech a průzkumech se ti začne ukazovat u názvu přehledu hláška Včetně odhadovaných uživatelských dat.

Hláška o aktivním modelování dat

Pokud se ti zdá, že na webu nefunguje cookieless měření správně, klidně se mi ozvi a podíváme se na to společně.

Najdu cookieless data v BigQuery?

Pokud využíváš automatický export dat z GA4 do BigQuery, tak ano. V BigQuery budeš mít všechna data změřená na webu, takže jak ta změřená se souhlasem a tudíž s použitím cookies, tak ta bez cookies.

U dat změřených bez cookies ale budou pochopitelně chybět údaje na cookies závislé, konkrétně user_pseudo_id a ga_session_id.

Využívají cookieless měření i další systémy?

Ano, měřit konverze bez použití cookies a chybějící data domodelovat umí i Google Ads či Seznam Sklik.