Close

Jak měřit konverze v Google Ads

21. 3. 2023

Pro každou kampaň je dobré měřit její přínos a pro Google Ads kampaně to platí také. Vyhodnocení pak můžeš dělat buď v analytických nástrojích jako jsou Google Analytics, nebo přímo v Google Ads. Oboje má své výhody i nevýhody a tak je lepší měřit konverze raději v obou systémech.

Navíc v Google Ads dnes měření konverzí neslouží jen k vyhodnocování kampaní, ale též jej používají automatické bidovacím strategie.

A proto je nesmírně důležité konverze v Google Ads měřit a měřit je správně.

Postup pro nastavení konverzí v Google Ads

Celý postup rozděluji na čtyři kroky. U jednoduchého webíku zabere pár minut, u složitého e-shopu klidně hodiny. Skládá se z kroků:

  1. Stanovení, co měřit
  2. Založení konverze v Ads
  3. Nastavení konverze na webu s GTM
  4. Kontrola měření

1) Stanovení, co měřit

Ze všeho nejdříve si ujasni, co má být konverzí. To se odvíjí od cílů kampaně. U e-shopu to bude většinou odeslaná objednávka, ale klidně to může být i vyplněná registrace či přihlášení se k newsletteru.

Pro účely tohoto článku budeme dále nastavovat konverzi pro objednávku na e-shopu.

2) Založení konverze v Ads

Nyní přejdi do Google Ads účtu. V horní nabídce vyber Nástroje a ve sloupci Měření klikni na Konverze.

Konverze v menu Google Ads
Konverze v menu Google Ads

Pro přidání nové konverze klikni na kulaté plusko.

Přidání nové konverze
Přidání nové konverze

A vyber typ konverze. V našem případě Webové stránky.

Výběr typu konverze
Výběr typu konverze

Kategorie a název konverze

Kategorie a název konverze
Kategorie a název konverze

Otevře se delší formulář, ve kterém postupně nastavíš kategorii a název konverze.

Hodnota konverze

Hodnota konverze

U hodnoty vyber jednu z možností. Protože chceme u objednávek z e-shopu vědět i za kolik byly, vyber možnost Použít u jednotlivých konverzí různé hodnoty. Díky tomu se hodnota konverze bude brát z údajů v měřícím kódu. V této variantě ještě vyplňujeme výchozí hodnotu pro případ, že by z měřícího kódu hodnota nedorazila.

Další možností je použít u všech konverzí stejnou fixní hodnotu nebo hodnotu vůbec nepoužívat. Pokud daná konverze hodnotu nemá jako třeba v případě přihlášení k newsleteru, vyber poslední možnost a hodnotu nepoužívej.

Započítávání konverzí

Započítávání konverzí
Započítávání konverzí

Teď je potřeba se rozhodnout, jak chceš konverze započítávat. Zda každou, nebo jen tu první po prokliku reklamy.

Představ si situaci, kdy člověk přijde přes reklamu a udělá po sobě dvě samostatné objednávky, klidně s odstupem několika dní. Tato volba tak určuje, zda tuto situaci uvidíš jako jednu konverzi, nebo dvě konverze v Google Ads.

Konverzní okno

Konverzní okno
Konverzní okno

Výběrem konverzního okna určuješ, kolik dní od prokliku se uskutečněná konverze přisoudí danému prokliku.

Pokud máš nastaveno například 30 dní, člověk proklikne reklamu a pak nakoupí po 35 dnech, konverze se prokliku nepřipíše.

Okno zvol o něco delší, než je předpokládaný nákupní cyklus. Většinou si ale vystačíš se základní hodnotou 30 dní.

Konverzní okno po zobrazení

Konverzní okno po zobrazení
Konverzní okno po zobrazení

Obdobně vyber délku konverzního okna po zobrazení reklamy.

Zahrnutí do sloupce Konverze

Zahrnutí do sloupce Konverze
Zahrnutí do sloupce Konverze

Tato volba určuje, zda se splnění dané konverze bude promítat do sloupce Konverze. To většinou chceš. Výjimkou je situace, kdy si měříš pomocné mikrokonverze, na které ale nechceš kampaně optimalizovat. Jak si sloupec Konverze zobrazit zjistíš v článku Sloupce v Google Ads.

Atribuční model

Posledním bodem je volba atribučního modelu. Ten určuje, jak se zásluha za konverzi rozpočte mezi kampaně, pokud se jich na jejím získání podílelo víc. Ve většině případů ti nejlépe poslouží model Na základě dat. O atribučních modelech se dočteš více v článku o atribuci.

Volba atribučního modelu v Google Ads
Volba atribučního modelu v Google Ads

Pozor, tento atribuční model se vztahuje pouze na Google Ads a jen na kampaně ve vyhledávací síti a Google Nákupech. Pokud člověk sice přišel přes reklamu, ale poté ještě přes Facebook a e-mail, tak v Google Ads uvidíš 1 konverzi a ne jen 1/3. Atribuci mezi jednotlivé kanály online marketingu Google Ads neřeší.

Možnosti nastavení značky

Možnosti nastavení značky
Možnosti nastavení značky

Po kliknutí na Vytvořit se zobrazí možnosti nastavení značky. Pokud máš přístup ke Google Tag Manageru, vyber poslední možnost.

Zobrazí se ti číslo a štítek konverze. Ty budeš potřebovat v dalším kroku.

Číslo a štítek konverze

3) Nastavení konverze na webu

V Google Tag Manageru přidej novou značku typu Google Ads Conversion Tracking. V ní jako Conversion ID vyplň číslo konverze, které ti vygenerovaly Ads. Stejně tak uveď i štítek konverze do Conversion Label.

Nastavení značky v GTM pro měření konverzí Google Ads
Nastavení značky v GTM pro měření konverzí Google Ads

Protože chceš měřit objednávku na eshopu, tak se ti u ní hodí znát i její hodnotu, ID a měnu. Díky tomu v Ads uvidíš tržby. S pomocí ID a měny Ads dokáží odfiltrovat duplicity a správně přepočítat objednávky v jiných měnách.

Hodnoty proměnných odkazujících na Conversion Value, Transaction ID a Currency Code pochopitelně definuj dle podoby tvého dataLayeru na děkovací stránce eshopu. Stejně tak trigger uzpůsob svému webu. Pokud tápeš, ozvi se mi a poradím.

Po uložení nezapomeň přidat ještě Propojovač konverzí, tzv. Conversion Linker. Ten pomáhá propojit údaje o prokliku s objednávkou v prohlížeči Safari.

Conversion Linker
Conversion Linker

Nezapomeň úpravy publikovat. Resp. úplně správný postup je v preview módu vše otestovat. To už je ale and rámec toho článku.

4) Kontrola měření

Od této chvíle by se objednávky do Google Ads měří. Doporučuji se na měření za několik dní ještě podívat a zkontrolovat, že objednávky i s hodnotou v Ads vidíš.

Konverze a jejich hodnota v Google Ads
Konverze a jejich hodnota v Google Ads

A ještě lépe porovnej, že čísla rámcově odpovídají tomu, co vidíš za Google Ads v Google Analytics. Drobné rozdíly tam budou vlivem různých atribučních modelů, ale přibližně by se měla čísla podobat.

Závěr

Pokud už konverzi měříš do Google Analytics, tak je možné ji jednoduše do Google Ads importovat. Není pak potřeba nastavovat nové měření. Tato možnost má ale i své nevýhody. Více se dozvíš v článku Proč měřit konverze do Google Ads vlastní značkou.

Přesnějšího měření konverzí docílíš případnou implementací rozšířených konverzí.