Close

Proč měřit konverze do Google Ads nativní značkou

6. 6. 2023

Konverze jde do Google Ads měřit několika způsoby a dvěma nejčastějšími je měření vlastní značkou a import přes Google Analytics 4.

Tyto možnosti se na první pohled zdají být srovnatelné, ovšem nejsou. A v tomto článku si rozdíly popíšeme.

V čem se liší měření vlastní značkou a import přes Analytics?

Nejprve nutno říci, že rozdíl mezi těmito dvěma způsoby není obrovský. U malého e-shopu s několika objednávkami měsíčně jsou tak v podstatě tyto možnosti srovnatelné. U pokročilejších webů s vyšším počtem konverzí však již mohou následující rozdíly hrát roli.

Datum konverze

Google Ads připisují datum konverze k datu prokliku reklamy, která ji způsbila. GA4 k okamžiku odeslání objednávky.

Pokud tedy někdo proklikne reklamu ve vyhledávání na Googlu v pondělí, ale na web se vrátí v úterý a objednávku dokončí, tak v Google Ads budeme mít tuto objednávku vyreportovanou v pondělí a v GA4 v úterý.

Neměření impresí

Pokud nemáme na webu nasazené měření do Google Ads, tak měřící kód Google Analytics není schopen měřit konverze po zobrazení. O tuto metriku tak přijdeme.

Rozšířené konverze

Měřící kód pro Google Ads umožňuje měřit tzv. rozšířené kovnerze a s jejich využitím tak doměřit více konverzí k reklamám i v případě, že dojde ke ztrátě cookies. To GA4 neumějí (zatím).

Cross-device

Konverze importované do Google Ads z GA4 se nevyhodnocují napříč vícero zařízeními uživatele (cross-device). Vlastní měření Google Ads toto umí.

Započtení konverze jednou / pokaždé

Při definici konverze přímo v Google Ads si můžeš vybrat, zda se nám má započítat konverze pokaždé, nebo jen jednou po prokliku. Detailně toto popisuji v článku Jak měřit konverze v Google Ads. I přes GA4 jde toto nastavit, ale trochu složitěji.

Volba atribučního modelu

U konverzí měřených přímo do Google Ads si jde vybrat atribuční model. U importovaných nikoliv.

Závěr

Na základě výše popsaných rozdílů v měření ti tak doporučuji používat vždy měření vlastní značkou.

A jen v případě, že to není možné, využít import z GA4 jako záložní variantu. Či si z GA4 importovat pomocnou sekundární konverzi s vědomím rozdílů v měření.