Close

Checklist pro kontrolu GTM

18. 6. 2019

Podobně jako je dobré udělat kontrolu Google Analytics dle checklistu při přebírání nového účtu, tak i u Google Tag Manageru ti doporučuji projít následující nastavení.

Při kontrole ověříš:

  1. přístupová práva
  2. správné vložení kontejneru do webu
  3. údaje v dataLayeru
  4. proměnné
  5. značky a pravidla spouštění

1) Přístupová práva mají jen správní lidé

Mají přístup pouze vhodní lidé? GTMkem se dá web i shodit a tak pokud někdo nepotřebuje přístup nebo mu stačí nižší práva, je vhodné po domluvě s majitelem webu tato práva snížit.

Admin přístup by měli mít alespoň dva lidé. Kdyby totiž jeden přišel o svůj přístup ke Google účtu, poslouží ten druhý jako záloha.

Pokud je klient neodborník, doporučuji ti nastavit mu Admin právo na účet, ale u jednotlivých kontejnerů mu dát pouze právo Číst. Pokud GTM rozumí, bude vědět, jak si práva navýšit.

přístupová práva GTM
Přístupová práva GTM

2) Kontejner je na cílovém webu správně umístěn

Vizuálně zkontroluj ve zdrojovém kódu, že GTM snippet se nachází před koncem <head> a noscript část hned za otevírací značkou <body>.

3) Co se vkládá do dataLayeru

Rovněž v kódu stránky zkontroluj, zda je dataLayer inicializován před GTM snippetem (jinak to nebude fungovat správně) a podívej se, co se do dataLayeru vkládá.

4) Projdi proměnné v GTM

Zpět v rozhraní Google Tag Manageru si proklikej jednotlivé vlastní proměnné, zda jsou vhodně pojmenované a zda je v nich to, co očekáváš.

5) Zkontroluj u všech značek pojmenování, obsah a spouštěcí pravidlo

Obdobně u každé značky se podívej, zda její název dodržuje nějaké jmenné konvence.

Dále pak zkoukni obsah každé značky a její spouštěcí pravidla.

Důležité je ověřit, že do všech marketingových a analytických nástrojů se posílají stejné hodnoty. Tedy že hodnota konverze pro Google Analytics, Sklik, Facebook i Google Ads je stejná.

V případě, že je v kontejneru měření konverzí pro Google Ads, ověř, že je tam zároveň i Propojovač konverzí.

Kontroluješ ještě něco? Dej mi o tom vědět.

Díky.