Close

Jak připravit feed produktů pro Google Ads

19. 1. 2024

Feed produktů je XML soubor, který generuje přímo e-shop. S jeho pomocí se do Google Ads prostřednictvím Google Merchant Center zasílají informace o nabízených produktech, z kterých pak Google sestavuje dynamické reklamy v Google Nákupech.

Ukázka reklamy v Google Nákupech

Ten samý feed lze využít i v reklamě na Metě. I další inzertní systémy jako Sklik, Pinterest, TikTok či Microsoft Ads využívají feedy produktů. Mají ale jinou podobu a o těch tento článek není.

Aby feed produktů co nejlépe podporoval výkon dynamických reklam, musí obsahovat povinné elementy je vhodné do něj doplnit nepovinné elementy.

Povinné elementy ve feedu

Bez těchto elementů se reklama vůbec nerozeběhne. Povinné elementy jsou:

<g:id>

Unikátní identifikátor produktu. Nejlépe stejné ID, které se používá interně v e-shopu. Musí jít o stejné ID, které se posílá do měřícího kódu Google Ads, aby správně fungoval dynamický remarketing.

<g:title>

Výstižný název produktu, který nemá být jen kapitálkami. Ideální délka je kolem 60 znaků a maximální 150 znaků.

<g:description>

Popisek produktu obsahující relevantní klíčová slova, která lidé vyhledávají.

<g:link>

Odkaz na stránku, kde je produkt k dispozici.

<g:image_link>

Odkaz na obrázek produktu.

<g:price>

Cena produktu včetně DPH zaokrouhlená na dvě desetinná místa s desetinnou tečkou. Cena, která se ukazuje koncovému zákazníkovi na e-shopu. Obsahuje i kód měny např. CZK, EUR.

<g:availability>

Aktuální dostupnost produktu. Povolené hodnoty jsou

  • in_stock
  • out_of_stock
  • preorder
  • backorder

<g:brand>

Značka produktu. Maximální délka 70 znaků.

<g:gtin>

Číslo Global Trade Item Number (GTIN). Pokud neexistuje, je možní místo něj použít element <g:identifier_exists> nastavený na „no“.

Nepovinné elementy pro Google feed

Dále existují elementy, které povinné nejsou. Ale pomáhají Googlu produkt pochopit a díky tomu jej ukazovat lepší cílové skupině v reklamě. Mezi tyto elementy patří například:

<g:additional_image_link>

Pokud máš pro produkt více dostupných obrázků, můžeš tyto doplňkové obrázky uvést do atributu<g:additional_image_link>. Google Ads ale i Meta pak bude tyto obrázky u produktu v reklamě rotovat a zobrazovat ten nejvýkonnější.

Základní obrázek produktu ponech v povinném atributu <g:image_link> a do <g:additional_image_link> přidej odkazy na doplňkové obrázky. Pro každý odkaz na doplňkový obrázek tento atribut zopakuj. Pokud máš k produktu tři doplňkové obrázky, tak vlož atribut <g:additional_image_link> u daného produktu třikrát.

Ukázka additional_image_link

<g:condition>

Stav produktu, zda jde o nový či již použitý. Podporované hodnoty jsou:

  • new
  • refurbished
  • used

Pokud je produkt použitý, tak je tato hodnota dokonce povinná.

<g:google_product_category>

Kategorie produktu dle taxonomie Googlu.

<g:sale_price>

U produktů, které jsou v akci, se má správně nová akční cena propsat do atributu <g:sale_price>. V atributu <g:price> pak zůstane původní cena před slevou.

Ukázka atributu sale_price

Díky tomu tak Google Ads poznají, že je daný produkt v akci a pokud je sleva více než 5 %, ukáží v dynamické reklamě štítek Akce a původní cenu ukáže přeškrtnutou.

Produkt v akci v Google Nákupech

Stejně to funguje i ve feedu pro reklamu z katalogu na Metě.