Close

Jak nasdílet přístup do Facebook Business Manageru

23. 7. 2020

Pro nasdílení přístupu do Facebook Business Manageru slouží následující postup

1) Přihlásíme se do Business Manageru, vybereme ten správný z rozbalovací nabídky a přejdeme do Business settings.

Business settings ve FB Business Manageru
Business settings ve FB Business Manageru

2) V levém menu vybereme People a ve druhém sloupci stiskneme tlačítko Add.

Přidání uživatele
Přidání uživatele

3) Vyplníme e-mail, na který přístupy sdílíme. Dále zvolíme oprávnění. Většinou stačí Employee access. Analytikovi práci usnadní i oprávnění Developer.

Nastavení oprávnění

Pokud člověku, kterému přístup sdílíme, věříme, je možné mu udělit Admin přístup. V takovém případě si bude moci všechna další nastavení v tomto návodu udělat již sám.

4) Na dalším kroku přidělíme přístup k jednotlivým stránkám, inzertním účtům, katalogům a pixelům podle toho, co daný člověk potřebuje.

Oprávnění k součástem Business Manageru
Oprávnění k součástem Business Manageru

5) Poté klikneme na Invite a máme hotovo.

Úspěšné udělení přístupu
Úspěšné udělení přístupu