Close

Jak nasdílet přístup do Google Ads 1. krok

24. 5. 2021

K udělení přístupu do Google Ads se používá tzv. správcovský účet (MCC) a celý postup sestává ze dvou kroků

  1. zjištění Ads čísla zákazníka
  2. schválení žádosti o propojení

Zjištění Ads čísla zákazníka

  1. Přihlásíme se do Google Ads na ads.google.com.
  2. V šedé liště nahoře tam uvidíme Číslo zákazníka ve tvaru XXX-XXX-XXXX. Bude buď vlevo, nebo vpravo.
Číslo účtu Ads
Číslo účtu Ads

Toto číslo pošleme tomu, komu chcete přístup udělit. Následně vyčkáme, až nám ten, komu přístup sdílíme, potvrdí, že odeslal žádost o propojení účtů. Pak budeme pokračovat na druhý krok.