Close

Interakční a neinterakční události v Google Analytics

27. 4. 2020

Při posílání události do Google Analytics můžeš nastavit i její interakčnost. Co interakčnost znamená, jak ji nastavit a kdy ji správně použít?

Interakční událost
Interakční událost

Co interakčnost znamená

Jak název napovídá, interakčnost události říká, zda ji mají Google Analytics považovat za interakci uživatele s webem. Samotné změření události to nijak nezmění, ale interakčnost ovlivní výpočet metrik jako je průměrná doba trvání návštěvy, míra okamžitého opuštění nebo čas na stránce.

Představ si následující příklad.

Návštěvník přijde z vyhledávání na stránku /kontakt. Na ní je formulář, který vyplní a po 30 sekundách od příchodu na web odešle. Pak stránku zavře. Odeslání formuláře měříš s pomocí události.


Pokud je událost u odeslání formuláře interakční, což je i výchozí hodnota, uvidíš ve statistikách popsanou návštěvu jako návštěvu s délkou 30 sekund a 0% mírou okamžitého opuštění.

Pokud je ale událost neinterakční, Google Analytics ji pro výpočet průměrné doby trvání návštěvy a míry okamžitého opuštění nebudou brát v potaz. Návštěva tak bude mít dobu trvání 0 sekund a 100% míru okamžitého opuštění.

Jak interakčnost události nastavit

V základním nastavení je každá událost do Google Analytics posílaná jako interakční. Ještě přesněji řečeno její parametr Žádná interakce (Non-interaction hit) má hodnotu false.

Pokud chceš všechny události měřit jako interakční, nemusíš tak nic měnit.

V případě že chceš u konkrétní události interakčnost vypnout, nejlépe tak uděláš v Google Tag Manageru.

V definici značky odesílající dotčenou událost nastavíš proměnnou Non-interaction hit na true.

Nastavení neinterakčnosti v Google Tag Manageru

Že se událost skutečně odesílá jako neinterakční si pak ověříš s pomocí WASP.inspectoru. Proměnná Non-Interaction Hit bude mít hodnotu 1.

Neinterakční událost
Neinterakční událost

Doporučení k interakčnosti událostí

Ve většině situací je správnou volbou ponechat událost jako interakční. Událostí měříš akci vykonanou uživatelem a tak ji chceš jako interakci taky počítat.

Neinterakčnost události se tak hodí jen ve specifických případech. Například když hned po načtení stránky měříš událostí zobrazení prvku na stránce, například banneru. Pokud by tato událost byla interakční, všechny vstupy na stránku by měly míru okamžitého opuštění 0 % a z toho moc vyhodnotit nejde.

Interakčnost události vol ale s rozumem. A pokud už událost jako neinterakční měříš, snaž se ji jako neinterakční alespoň označit. Například připojením NI v názvu značky v Google Tag Manageru nebo vložením NI přímo do názvu měřené události.

Označení neinterakční události
Označení neinterakční události

Mohlo by tě zajímat

Nebo se pro inspiraci podívej do rozcestníku článků.